Akita 2017-09-17T15:13:24+00:00

Tohoku

Akita

秋田秘湯鶴之湯温泉
日本有好多温泉、東北裏面嘅秋田有一個好出名嘅温泉叫做乳頭温泉郷、呢度有七間温泉、其中一個最古老嘅傳統温泉叫做鶴之湯温泉。